2004

A vállalati szerkezet átalakulása és a megnövekedett alkalmazotti létszám következményeként a cég kft-vé alakult.